VA.academy
Adres: Trasmolenlaan 12 
Postcode en plaats: 3447 GZ Woerden
email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Profielfoto

- Eventueel bedrijfsnaam en BTW nummer

- School

- Klas

- Studentennummer

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Ras, zegt de wetgeving en dit heeft te maken als jij een profielfoto upload, wat geen verplichting is, valt dit onder de gevoelige persoonsgegevens in de vorm van ras.

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar valt onder de gevoelige persoonsgegevens. Je ouders moeten toestemming geven om je een abonnement te mogen afsluiten. Wij gaan er ook vanuit dat zij het abonnement betalen en als zodanig ook toestemming geven. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en of ouders toestemming hebben gegeven. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  Het afhandelen van jouw betaling.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

- Om de lesstof toegankelijk voor jou te maken.

- Om jouw school/leraren inzicht te geven in het door jouw gemaakte huiswerk/opdrachten en de daaraan bestede tijd.

- VA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

VA neemt GEEN op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 1 jaar na het verlopen van het laatst afgesloten abonnement worden alle gegevens verwijderd. Het wordt 1 jaar bewaard omdat:

 De facturen met gegevens worden conform de wettelijke tijdsduur.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Hiermee worden dan ook alle behaalde resultaten verwijderd. Alle gegevens die wij opslagen kun je inzien bij het profiel en bij jouw cijfers. Bij jouw profiel kun je veel gegevens zelf aanpassen. Voor de onderdelen die jezelf niet kunt aanpassen kun je naar ons een e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. sturen.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . VA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Als laatste…..

Alle bescherming en zorgvuldigheid kunnen alleen werken indien jij jouw inloggegevens ook niet deelt met andere.